...

Chrześcijański Znak Jakości

"Istnieje wiele certyfikatów, które zwykle są nadawane przez szanowane instytucje, ministerstwa czy organy do tego upoważnione. Tego typu certyfikaty najczęściej dotyczą rzeczy materialnych i są związane z uprawnieniami do wykonywania danego zawodu czy profesji.

 

W przeciwieństwie do nich Chrześcijański Znak Jakości to certyfikat sumienia. Chcemy, żeby stanowił wyraz dumy z przynależności do grona biznesmenów i menedżerów, którzy w swojej działalności kierują się zasadami przekazanymi przez Pana Jezusa. To certyfikat, który ma świadczyć o rzetelności, uczciwości oraz wysokiej jakości produktów i usług oferowanych przez daną firmę."